Obsługiwane dysfunkcje

Ośrodek przystosowany jest do przyjmowania chorych z następującymi schorzeniami:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających si na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu słuchu
 • z dysfunkcją narządu wzroku
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z chorobą psychiczną
 • z padaczką
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • kobiety po mastektomii
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z chorobami reumatycznymi
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • całościowe zaburzenia rozwojowe
 • z autyzmem
 • z chorobami dermatologicznymi
 • z chorobami przemiany materii
 • z chorobami układu krwiotwórczego
 • z chorobami układu moczowo-płciowego
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi
 • ze schorzeniami metabolicznymi
 • ze schorzeniami onkologicznymi
 • z niedoczynnością tarczycy
 • z otyłością
 • z rozszczepem wargi podniebienia
 • z zaburzeniami depresyjnymi
 • z zaburzeniami nerwicowymi
 • z alergią
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami układu pokarmowego
 • z cukrzycą
 • ze schorzeniami kręgosłupa
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze skoliozą
 • z przewlekłymi chorobami wątroby
 • z wadami postawy
 • z zespołem Downa
 • z zaburzeniami rozwoju psycho – ruchowego (ADHD)